Uống nước biển

Việt hỏi 4 tháng trước

Em 15 tuổi. 
Hôm kia, em có đi tắm biển. Em tắm biển nơi người ta thả lưới có gắn chì và em cũng có uống nước biển gần đó. Xin bác sĩ tư vấn cho em!

Comments

comments