soc-chuot-cao-vao-tay

Lê Tứ Quý hỏi 9 tháng trước

Sóc chuột cào vào tay làm tay bị trầy và sưng lên, vết thương rất nhỏ. Có sao không bác sĩ?

Comments

comments