Nguoi e bi tích điện

Tâm hỏi 10 tháng trước

Em nam nay 28
Nam
bac oi nguoi bi tích điện cham vao ng khac cam giác tê nhẹ .keu tách tách.có ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh san  k bác sĩ

Comments

comments