Mo ruot thua

Thảo hỏi 11 tháng trước

Bao lâu sau mổ ruột thừa có thể chạy xe máy, uống sữa và ăn bánh kẹo bình thường ạ

Comments

comments