mình bị đau đầu, phần dưới tai trái, là bệnh gì

Bác Sĩ Tư VấnDanh mục đơn: Bệnh Khácmình bị đau đầu, phần dưới tai trái, là bệnh gì
Phạm Văn Khánh hỏi 9 tháng trước

mình bị đau đầu, phần dưới tai trái, đau nói từng cơn một

Comments

comments