mình bị đau đầu, phần dưới tai trái, là bệnh gì

Bác Sĩ Tư VấnDanh mục đơn: Bệnh Khácmình bị đau đầu, phần dưới tai trái, là bệnh gì
Phạm Văn Khánh hỏi 11 tháng trước

mình bị đau đầu, phần dưới tai trái, đau nói từng cơn một

Comments

comments