hoc-sinh

Ngọc hỏi 3 tháng trước

Em có 1 vết thương ở chân do tai nạn nhưng em đã sơ cứu thì vết thương đã khô thì 10 ngày sau thì lớp mầy của vết thương do em đi vấp nên lớp mầy đã bị bay ra khỏi vết thương thì em có rửa vết thương và sức thuốc đỏ thì cách làm đó có đúng cách k ạ