học sinh

minh huệ hỏi 5 tháng trước

cháu mới lấy ráy tai được 1 hôm, hôm đầu thì không sao nhưng sang hôm thứ hai sau khi ngủ dậy thấy tai tắc tiitj không nghe thấy  gì, một lúc thì lại bình thường nhưng sau khi ngủ trưa dậy lại thấy tai bị tắc. Cho hỏi hiện tượng đó là gì và cách chữa ạ