Hiến nội tạng

Thanh Tùng hỏi 6 tháng trước

Chào bác sĩ
Bác sĩ cho e hỏi hiến gan và hiến thận việc nào nguy hiểm hơn và ảnh hưởng tới sức khoẻ hơn ạ