Đau ngón tay cái

Phạm nhật đông hỏi 2 năm trước

em đánh bóng chuyền bị đau ngón tay cái trong lúc đấy bóng lên bị trượt tay nên mỗi ngón tay cái vào bóng lên tối về bị sưng và đau. đến bây giờ n vẫn còn đau là bị làm sao ạ thưa bác sĩ n vẫn còn đau nhưng vẫn cử động được khi bẻ cong ngón tay là đau nhất

Comments

comments