Đau khớp ngón tay

Quân hỏi 9 tháng trước

Em có thói quen bẻ khớp nhiều. Gần đây em bẻ khớp ngón trỏ tay phải thì cảm thấy đau, ấn vào phần khớp ở giữa ngón tay đó thì có cảm giác đau nhói. Các ngón tay khác của em thì vẫn thấy bình thường, chỉ đau mỗi ngón đó.
 

Comments

comments