Đau khóe chân

Nguyen tung hỏi 8 tháng trước

Khóe chân em bị tổn thương đau mấy ngày, rồi xưng lồi thịt ra ngoài, em phải làm gì bác sĩ. Cám ơn
Em ko thê gắn hình khóe chân lên được. Gmail của em.  [email protected]

Comments

comments