đái tháo đường

Nguyễn văn Quý hỏi 1 năm trước

Bệnh nhân nữ 67 tuổi có tiền sử bị đái tháo đường 8 năm. Đường huyết kiểm soát tốt trong 5 năm đầu bằng việc kết hợp thay đổi lối sống và sử dụng metformin. Kết quả HbA1c thường từ 6,7-7,2%. Ngoài ra BN còn bị tăng huyết áp.
Thuốc đang sử dụng:
Metformin 1000 mg x 2 lần/ngày
Lisinopril 20 mg x 1 lần/ngày
Kết quả xét nghiệm gần nhất:
HbA1C 8,6%; đường huyết đói >200 mg/dL và dao động trong khoảng 202-340 mg/dL
eGFR 70 mL/phút/1,73 m2
Câu hỏi:

  1. Mục tiêu HbA1C của bệnh nhân nên là bao nhiêu? Giải thích.
  2. Hãy nêu các tác dụng phụ thường gặp khi sử dụng metformin? Và cách quản lý tác dụng phụ?
  3. Bệnh nhân có mong muốn giảm cân và từ chối sử dụng insulin, nêu 1 liệu pháp thích hợp để phối hợp với metformin cho bệnh nhân? Giải thích

Comments

comments