Có cục nhỏ ở đầu hốc mắt chữa thế nào ạ?

Bác Sĩ Tư VấnDanh mục đơn: Bệnh KhácCó cục nhỏ ở đầu hốc mắt chữa thế nào ạ?
Hoài hỏi 3 tháng trước

Nay cháu nhỏ mắt thì tình cờ đụng vào đầu hốc mắt : gần mũi ý ạ. Thì sờ thấy cục nhỏ nhỏ cứng cứng. Cháu nghi lại bị lẹo. Cho cháu hỏi các chữa sớm với ạ

Comments

comments