Bs cho tôi hỏi. Tôi hay bị ợ chua và nấc. Vậy tôi phải làm gì? (Tôi là Nam. Sinh năm 1963

Bác Sĩ Tư VấnBs cho tôi hỏi. Tôi hay bị ợ chua và nấc. Vậy tôi phải làm gì? (Tôi là Nam. Sinh năm 1963
Đỗ trọng Nhân hỏi 8 tháng trước

Hay bị ợ chua và nấc phải làm gì?

Comments

comments