Bối rối

Tuấn hỏi 11 tháng trước

Chào bác sĩ, tôi bị bệnh ho và đã uống thuốc, kiêng đủ thứ được 1 tuần nay rồi, bệnh đã giảm nhiều nhưng không sao hết được lâu lâu tôi lại ho 1 cái, cho hỏi bác sĩ bệnh của tôi có nặng không và làm sao để hết hẳn ho 

Comments

comments