Bệnh về mắt

Tâm hỏi 11 tháng trước

chào bác sĩ, mắt phải của em bị mờ, mỗi khi nhìn máy tính hay điện thoại có cảm giác căn đau,kèm theo đau đầu, cho em hỏi mắt em bị gì và cách điều trị ?

Comments

comments