Benh ve da

Nhi hỏi 8 tháng trước

Em bị ngứa tay và chân . Sau đó em gãi thì nó nổi lên mẫn đỏ. Trong đó co nước. Em đã bôi thuốc ngoài da chỗ đó nhưng mà bây giờ nó ngứa chỗ khác . Như vậy là bị gì a? 

Comments

comments