Benh tu ky

Lê anh tuấn hỏi 7 ngày trước

Xin cho hỏi bác sĩ khi bị bệnh tự kỷ thì những suy nghĩ luôn gặp khó khăn phải không bác sĩ, khó thoat khỏi 1 lối suy nghĩ

Comments

comments