Bác sỹ cho em hỏi chân bị dấu hiệu lỗ lỗ

Bác Sĩ Tư VấnDanh mục đơn: Bệnh KhácBác sỹ cho em hỏi chân bị dấu hiệu lỗ lỗ
Thừa Nguyễn hỏi 11 tháng trước

Em chào bác sỹ,
Chân e bị xuất hiện những lỗ nhỏ nhỏ. Bây giờ bị lan ra thấy nhiều hơn. E thấy lo quá. Bác sỹ xem giúp e và cách chữa.
https://photos.app.goo.gl/mGaME3qqgzMQXdYu6

Comments

comments